฿11,150.00

1046830568

8160225572

Haitar ตู้เค้ก ตู้แช่เย็น ตู้แช่สินค้า0.9M ตู้เก็บผลไม้สด อาหารสำเร็จ รูปขนมหวาน ตู้แช่แข็ง เครื่องไอเย็นแนวตั้ง ราคาพิเศษ, กระจกธรรมดา