฿268.00

1064454574

2381400981

HelloKimi รถแมคโครบังคับ กระบวยเหล็ก รถตักดิน รีโมทบังคับไร้สาย 2.4GHz 15CH มาตราส่วน 1:14 ทำงานได้เหมือนของจริง ของเล่นเด็ก R/C Rock Crawler เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป