฿200.00

1090498492

2470964894

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ตรวจจับวัตถุโลหะ และอโลหะ 4mm Approach Sensor 10-30V DC Inductive Proximity Switch SN04-N, 3 wires NPN, NO