฿265.00

1092882650

3886164054

intime กระทะเคลือบหินอ่อน 8 ชั้น ของแท้ จากประเทศเกาหลี ฟรีตะหลิวไม้ ฟรีฝาแก้วนิรภัย กระทะเนื้อหนาอย่างดี กระทะ เทฟล่อน ไม่ติดกะทะ กระทะนอนสติ๊ก Premium Inoble coating หม้อเกาหลี กระทะหน้ากว้าง ไม่ต้องใช้ไฟแรง ล้างออกง่าย สินค้ามีจำนวนจำกัด