฿1,187.50

110232230

112100176

OA-TONER ผงหมึกชนิดเติมเทียบเท่า ใช้กับปริ้นเตอร์ Samsung 1000g (สีดำ) 1 กิโลกรัม เติมได้ทุกรุ่นขอให้เป็น เครื่องปรินเลเซอร์ ขาว ดำ เท่านั้น